2022 / Oblika upora

2022

Oblika upora

Kolofon

Gostujoči urednik

Agostino De Rosa, University Iuav of Venezia (Italy) & Venice International University

Urednik

Paul O Robinson, University of Ljubljana, FA

Uredniški odbor

izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe, University of Ljubljana, ALUO
izr. prof. dr. Jaka Bonča, University of Ljubljana, FA
Judith Birdsong, Writer and Lecturer, School of architecture, UT Austin
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, University of Ljubljana, FA
doc. dr. Mariana Correia, Escola Superior Gallaecia, PT
prof. dr. Peter Fister, University of Ljubljana, FA
prof. PhD Imma Forino, Politecnico di Milano
prof. mag. Peter Gabrijelčič, University of Ljubljana, FA
prof. dr. Vojko Kilar, University of Ljubljana, FA
prof. Robert MacLeod, USF School of Architecture and Community Design
prof. Agostino De Rosa, Università Iuav di Venezia
doc. dr. Matevž Juvančič, University of Ljubljana, FA
doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, University of Ljubljana, PeF
zn. sod. dr. Špela Verovšek, University of Ljubljana, FA
doc. dr. Domen Zupančič, University of Ljubljana, FA
prof. dr. Tadeja Zupančič, University of Ljubljana, FA

Tehnični urednik

zn. sod. dr. Špela Verovšek, University of Ljubljana, FA

Prevodi v slovenščino

Boris Troha

Oblikovanje

Marko Damiš & Martin Košir

Prelom

Marko Damiš

Črkovna vrsta

Minion Pro, Acumin Pro