Uredniški odbor

Uredniki

2019-2022: Paul O Robinson, University of Ljubljana, FA / ar-editors@fa.uni-lj.si

2018: doc. dr. Domen Zupančič, University of Ljubljana, FA

2000-2017: gl. Izdaje

Gostujoči uredniki

2021: prof. dr. Tadeja Zupančič, University of Ljubljana, FA

2020: prof. Marina Lathouri, Architectural Association, London

2019: prof. Robert McCarter, Washington University in St Louis

2018: Paul O Robinson, University of Ljubljana, FA

Uredniški odbor

izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe, University of Ljubljana, ALUO

izr. prof. dr. Jaka Bonča, University of Ljubljana, FA

Judith Birdsong, Writer and Lecturer, School of architecture, UT Austin

izr. prof. dr. Matej Blenkuš, University of Ljubljana, FA

doc. dr. Mariana Correia, Escola Superior Gallaecia, PT

prof. dr. Peter Fister

prof. PhD Imma Forino, Politecnico di Milano

prof. mag. Peter Gabrijelčič

prof. dr. Vojko Kilar, University of Ljubljana, FA

prof. Robert MacLeod, USF School of Architecture and Community Design

prof. Agostino De Rosa, Università Iuav di Venezia

doc. dr. Matevž Juvančič, University of Ljubljana, FA

izr. prof. dr. Bea Tomšič Amon, University of Ljubljana, PeF

zn. sod. dr. Špela Verovšek, University of Ljubljana, FA

doc. dr. Domen Zupančič, University of Ljubljana, FA

prof. dr. Tadeja Zupančič, University of Ljubljana, FA

Oblikovanje in prelom

2020, 2021: Marko Damiš

2018, 2019: Martin Košir

Slovenski prevodi

2018-2020: Boris Troha

2019: from French: Amidas d.o.o. 2019: z francoščine: Amidas d.o.o.

Tehnični urednik

zn. sod. dr. Špela Verovšek, University of Ljubljana, FA

Podoba na naslovnici

2021: Paul O Robinson

2020: Deborah Stratman

2019: Marco Tirelli

2018: Gerhard Marx