Arhitektura, raziskave

AR / Arhitektura, raziskave je recenzirana znanstvena revija, ki jo letno izdaja Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. AR je kritična platforma za znanstveno raziskovanje in pisanje na najvišji ravni akademske ustvarjalnosti. Integrativni format revije prinaša raznolike korespondence med nekaterimi najbolj ustvarjalnimi sodobnimi avtorji s področja arhitekture in povezanih disciplin.

Arhitektura, raziskave

Zadnja izdaja
Preizpraševanja o pedagogiki